FANDOM


Svärd. 2T6+3 vikt 3. STY 16.

Den som blir träffad av detta svärd får sin ABS sänkt med 1. En karaktär kan spendera 1 hand för återställa 1 ABS förlorad på det här sättet. Magisk och naturlig ABS kan inte sänkas av den här effekten.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.