FANDOM


Ymringsmannen eller "Privallpedofilen" är en varelse som nämns i Privallisk folksägen. Den beskrivs som fyra meter lång man med anorektiska lemmar och 50 cm långa klor. Dess hy är flammande mellan död och levande hudvävnad och dess ansikte är okänt. 


Ymringsmannen påstås endast komma fram under natten till att ett barn fötts i skogen. Varelsen undersöker barnet och anser om det är värdigt. Om den anser att barnet är värdigt ger den barnet en gåva, om inte så äter han det helt. Mien Von Lyra försökte en gång kämpa emot när varelsen närmade sig, men blev stupad av skador. Följande dagar kände han hur Ymringsmannen förföljde honom. Ymringsmannen stannade upp då Mien kommit till en stad.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.