FANDOM


Yxa. 2T10 skada, STY 35, vikt 12. Vid en träff av yxan krossas fiendens organ.

I början på deras runda tar de 1T6 för varje 10 skada de har.

De kan max ta 20 skada av blödningen per runda.

Blödningen stoppas av ett lyckat läkekonstslag.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.