FANDOM


Valutan i Alaria är den samma över de flesta civiliserade civilisationer. Den består i första hand av guldstycken, och andra motsvarigheter.


MyntRedigera

Guldmynt är också kallade för mäniskornas valuta. Guldstycken är den vanligaste Valutan att handla med, både nationellt, och internationellt. Priset på ett guldmynt skulle idagens Sverige motsvara Ca 100 Kronor.

Boktormynt är den alviska valutan. Mynten är skimrande blå. Boktormynt förekommer oftast i större alvstäder.

Mithrilmynt är den dvärgiska valutan. Mynten är skimrande gröna. Mithrilmynt förekommer oftast i dvärgastäder. Mithrilmynt är huvudvalutan i Privall.

Galvonmynt är mörkeralvernas valuta. mynten är svartblänkande, och för många en hemsk syn. I Tiberia anses det mycket oetiskt att äga dom, och man kan i värsta fall få dödsstraff för det. dock så kan man hos Markevuis Golbala Handelshus byta in mynten mot användbar valuta. Galvonmynt är huvudvalutan i Stadstaten Ymir . Dock så är det bland sjöfarare en mer accepterad valuta.

All vauta delas upp i olika sotrers mynt beroende på värde. 1, 10, 100, 1000, och 10000 guldmynt finns.

Övrig valutaRedigera

Byteshandel är vanligare vid platser där handelskaravaner ofta paserar. Den plats som är mest känd för byteshandel är trevägskorsningen mellan Privall, Cir, och Rovalia. 

Demonmynt är rödskimrande mynt, som också är huvudvalutan bland interdimensionell handel. Dock så han mynten en viss sidoeffekt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.