FANDOM


Thyrexs hud

Andra namn

Bördans lager, Askhehs mantel.

ABS

X

Vikt

3

Egenskapskrav

10 styrka

Förmågor

Oförstörbar. ABS även mot armborst och magi. X är bärarens styrka delat på 5.

Status

Okänd.

Thyrexs hud är en artefakt vilken sägs ha burits av Thyrex själv enligt vissa. Många dvärgar, exempelvis Ofbeldur Dammsten, disputerar dock detta starkt. Ett av deras vanligaste argument är att Thyrex aldrig skulle ha burit en lätt läderrustning, även om den förstärks av bärarens styrka. Många historiker spekulerar att den egentligen är den mytompsunna Askhehs mantel. Den brukar dock beskrivas som röd, vilket inte stämmer in på föremålet i fråga.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.