FANDOM


Tarlak Prästen av Civ är den religiösa samordnaren, andliga ledaren, och grundaren för Civtemplet i Zharheim's samfund.

Religiös ledare Redigera

Civ är en religion som sällan tillbeds i grupp, och ännu mer sällan i Tempel, Men i Zharheim, Privall finns ett tempel tillägnat Civ.

Tarlak grundade templet efter en vision han fick där Civ själv gav honom uppgiften.

När han sen blev klar med den utnämndes han präst för templet, något som är ytterst ovanligt inom Civ religionen.

I templet organiserar han evenemang, bedriver andlig vägledning och bönetillfällen.

Familj Redigera

Tarlak har ingen fru, men flera oäkta barn med olika mödrar.

Kändast bland dem är Rubrik Kameltå.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.