FANDOM


Stickvapen. 1T12+3, vikt 3 STY 18, längd 1.

Den som har blivit träffad av detta vapen tar i början av sin runda 1 skada per träff från detta vapen. Skadan per tur från dessa blödningar kan inte överstiga 25. Dessa blödningar fortsätter tills den blödande antingen blir behandlad med ett lyckat läkekonst slag eller blir fullt helad av andra men.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.