FANDOM


Soldyrkan är den vanligaste religionen på Tiberia. Den började för tusentals år sedan i Ercuck men har sedan dess spridits och utvecklats. Numera är det en grundläggande schism mellan ursprunglig, ercuckisk soldyrkan och neosoldyrkan, eller "Nordländsk" soldyrkan.

NeosoldyrkanRedigera

Det sägs att för länge sedan förutspådde en profet att Solen skulle visa sina utvalda genom att välsigna dem med blått blod. En tid efter kom det sig att en liten del av befolkningens blod plötsligt var blått, och dessa blev, som Solens utvalda, adeln. Det var kring denna tid som apostlarna skrev vad som nu är Den Heliga Skriften. Skriften beskriver skapelseberättelsen, flera gamla historier om undergudar och andra hjältar, samt regler för hur folk skall hedra solen.


Solens kyrkaRedigera

Den största inriktningen inom neosoldyrkan är Solens kyrka, där Tiberias fyra heliga pyramider är de viktigaste platserna för dyrkan. Alla fyra pyramider omges av heliga städer där en stor del av befolkningen är religiösa ämbetsmän. Här finns också gamla hieroglyfer som beskriver ursprunget till Den Heliga Skriften.

Hierarki inom Solens kyrkaRedigera

Ledare för Solens kyrka är påven, som traditionellt bor i Caer i Nordland. Under denne lyder de tre ärkekardinalerna, som styr över varsinn av de övriga pyramiderna. Så har det i alla fall vart historiskt, dock är det numera en ärkekardinal i Cenria, efter det att soldyrkan illegaliserats i Kiros. Under ärkekardinalerna är de 109 kardinalerna som finns utspridda mellan Nordland, Wehnland, Cenria, Fvarhall, Rovalia, Ensegah, Privall och Mardovia. Under dessa lyder biskopar och präster. Det finns oftast minst en präst i varje by och en biskop i varje stad medan kardinalerna samlas i de största städerna och vid pyramiderna men ofta reser runt landet och besöker olika församlingar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.