FANDOM


Ring. Du kan spendera 5 PSY för att förflytta dig vart som helst på planen inom din förflyttning. Du kan bara förflytta dig till en tom ruta som har tomma rutor runt sig. Tar ett förflyttning. Det kostar halva din förflyttning om du står i skiftzon.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.