FANDOM


Sinnessömnad är en sällsynt magi på ärkemagikernivå. Sinnessömnad låter användaren förändra någons personlighet genom att ta bort eller lägga till vanor, rädslor eller liknande. Detta kräver stor koncentration för att inte oväntade effekter skall uppstå. Magin kan även användas snabbt för att förstöra någons sinne.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.