FANDOM


För 2 psy kan man undvika att bli anfallen av en attack och tvinga fienden att attackera en annan karaktär den i vanliga fall skulle kunna och vilja attackera. Två användningar per stridsrunda.  

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.