FANDOM


Serdins Handelshus är ett handelshus på Brackevägen 2 i Belgrundstad, Cir. Handelshuset är grundat av Serdin den Globale. Handelshuset är det enda handelshuset i Belgrundstad. då det var en av överenskommelserna när Serdin sålde en drakling till Verdium.


VarorRedigera

Handelshuset säljer alla lyxvapen, och specialvapen som finns i pärmen, fast för 90% av priset. Handelshuset säljer även ABS 6 rustningar för 9500 guld. alla föremål har en stämpel av en oxe och ett spjut. Serdins Hantverksstämpel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.