FANDOM


Rajne Rundgång (avliden) var mest känd som den snyggaste barden i hela Nordland. Han dog vid en okänd men ung ålder och han hann inte uppfylla mycket under sitt korta liv. Rajnes död ledde till att landets snyggaste kvinnor under lång tid sörjde. Han föll offer för en demon men Rajne kämpade tappert tillsammans med sina trogna kamrater Baldur och Sosei. Rajne gav sitt liv för att rädda många byar.
-pictures.4ever.eu- nick auger, sexy man, muscular guy, 6 pack abs 153590

Rajne Rundgång (ungefärlig representation)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.