FANDOM


Dolk. 1T4, STY 1, vikt 0,5. Innan du slår med Qats dolk, säg ett nummer mellan 1 och 19. Ifall din anfallstärning blir det numret och attacken träffar, så gör du 100 skada och ignorerar allt försvar av alla typer. Skadan kan varken höjas eller sänkas av någon faktor.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.