FANDOM


Nekromanti är en Magiskola som baserar sig på död, att manipulera döda ting, och att undfly döden själv.

En magiker som använder sig av nekromanti är en Nekromantiker.

Social Acceptans Redigera

Nekromanti är i större delen av kontinenten Tiberia betraktad ond och är därmed förbjuden (med undantag för Zurim & Cir). Detta har resulterat i att Nekromantiker bedriver sina besvärjelser i hemlighet i det dunkla, och de få som använder sig av konsten gör det främst för egen vinning.

Karaktäristiska Formler Redigera

Blad de mer typiska trollformlerna inom nekromanti finns bla:

Förmultna - Får levande materia att abrupt förmultna bort.

Animera vandöd - En formel för att resa en nyligen död person till en vandöd under magikerns fulla kontroll.

Dödsmoln - Ett moln med giftgas som sakta dödar allt som andas.

Skräckslå - Får offret nekromatikern väljer att tappa vettet från skräckbilder från sina hemskaste mardrömmar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.