FANDOM


Murawaza

Andra namn

"Murawaza +++++"

Skada

1t10+5

Vikt

4

Egenskapskrav

STY 15

Status

ovanlig

Smed

Muramasa

Murawaza, eller Murawaza +++++ är ett katana-liknande svärd som är smitt av mästersmeden Muramasa från Nordland. dock så har kunskapen om hur vapnet tillverkats förlorats. de få som finns kvar är ytterst värdefulla.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.