FANDOM


Milira Drinja, Också Syster Milira av Civ var en alv helare i det nyuppbyggda Raghna under Invasionen av Privall. Hon kom senare att bli älskare till Rubrik Kameltå. Men när Rubrik dräptes i strid lät hon fortsätta hans uppdrag att sprida Civ's ord genom att bli nunna i Civtemplet i Zharheim. Milira har efter Rubrik's död hand om hans riddjur Pungrök.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.