FANDOM


Mawaiansk stidskonst är en mycket gamal stidskonst som bara lärs ut i öriket Mawai, i Vala. Stridskonsten använder sig till största delen av spjut. Kampstilens mästare är få, då få lyckas nå till den nivå. Vid en punkt i historien så kunde hela Selai's Armé konsten att sänka ett fartyg med ett kastspjut. Dock så är antalet som bemästrar tekniken idag färre än någonsin.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.