FANDOM


Lampa. En gång per dag kan spelaren frammana en magisk ande. Anden har 8 förflyttning och flyger på ett moln, attackerar med ett färdighetsvärde på 51 (3*17) och skadar 4T6. När anden blir träffad skadar han alla på intilligande rutor kring honom 4T6 och han flyger sedan tillbaka in i lampan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.