FANDOM


En magiker är en person som effektivt kan använda magi. Alla intelligenta varelser har en viss magisk kraft inom sig, men det är få som kan kontrollera den.


Magiker blir mäktigare och mäktigare ju mer de lär sig om och använder sig av magi. De brukar ordnas in i fem grupper beroende på hur skickliga och/eller kraftfulla de är.


Lärling Redigera

En lärling har precis börjat sin resa som magiker och behärskar endast de simplaste av magier, och kan bara använda dessa till en mindre grad.

Exempel på lärlingar:

Misa Misa

NovisRedigera

En novis har gott grepp om magins grunder, men kan ännu inte utnyttja den till fullo.

Exempel på noviser:

Scepticia Temiril

MagikerRedigera

En magiker är en fullgod användare av magi.

Exempel på magiker:


EncantorRedigera

En encantor är en högre magiker som kan göra avancerade magier. Encantorer är sällsynta och mycket eftertraktade.

Exempel på encantorer:

Elara af Corona

Carl af Bronsros

ÄrkemagikerRedigera

Ärkemagiker är oerhört sällsynta och mäktiga. De behärskar avancerade och kraftfulla magier kapabla att ändra någons personlighet eller utplåna hela härar.

Exempel på ärkemagiker:

Malandar

Selamik

Arduan

Ben Ben Uwele

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.