FANDOM


Armborst. 1T10 skada, STY 10, vikt 2. Ingen omladdningstid behövs. Kan blockeras. När fienden har tagit mer än 15 skada av armborstet under en runda blir fienden förblindad av mörkret och får minus 15 färdighetsvärde i anfall och försvar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.