FANDOM


Människor är det vanligaste släktet i Alaria.

Människornas och Nordlands Kung är Erik af Wildt III. Människors vanligaste religion är Soldyrkan. I den heliga staden Caer i norra Nordland är människan Julius af Caer II påve för Tiberias soldyrkare.

Människan lever i ett feodalt samhälle med två distinkta klasser: den blå adeln, utvald av Solguden till att styra, samt den övriga befolkningen.

Människan är mest känd för sina landsvägar, universella utbildningar och maktspel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.