FANDOM


En grodstaty som lever och kan förstena sig själv. Lyder dina order och är en bra spion.

En gång per dag spottar grodan upp två doser grodgift. Grodgift kan förgifta vapen och gör 2T8 skada per runda i 4 rundor.  Det kan max finnas 8 doser grodgift per groda, finns det 8 oanvända doser vägrar grodan spotta upp mer gift tills det har använts.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.