FANDOM


Kardinal är det tredje högsta möjliga embetet i den tiberiska neosoldyrkan. En kardinal är rådgivare till påven eller ärkekardinalen men har även egen befogenhet över kyrkan i sitt land. Kardinaler har oftast ingen egen församling utan håller till vid större heliga platser eller reser runt. När påven eller en ärkekardinal dör eller abdikerar håller kardinalerna en konklav där de utser en efterträdare.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.