FANDOM


Gerbon är enligt legenderna det tredje dvärgariket. Riket skulle enligt Tharyxus manuskript ligga i det som idag är Ensegah.

konspirationerRedigera

Många tror att Gerbon aldrig existerat, och att dvärgarna bara anväder det som ett "bevis" för att dom är Thyrex utvalda folk. Andra menar att Nermes den mäktige besegrat riket, och sedan bränt alla bevis om att Gerbon funnits.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.