FANDOM


Ektelth

Andra namn

Sujerme, Den Mörka Guden, Pinan

Sysselsättning

Medlem av De Sju Pelarna

Styrda områden

Szjazatelketh, Oiribas, Tush'Felinor, Ymir (indirekt)

Tillhörighet

De Sju Pelarna

Släkte

Avgrundsdemon

Anhöriga

Kaskith (son), Phag'Ba'Soth (dotter), Twy'Wwyntsanoth (barn)

Ektelth, även kallad Den Mörka Guden, är en avgrundsdemon, medlem av De Sju Pelarna och en manifestation av illvillja och sadism.


PersonlighetRedigera

Ektelth är precis vad man förväntar sig av sadismens gud. Fullständigt vriden, besatt av att kontrollera andra, se dem lida och alltid redo att föra plågan vidare till nya offer. Ektelth kan vara den medlem av De Sju Pelarna som lägger sig i andras affärer mest, ständigt ökar den sitt inflytande runt multiversum för att få andra att sprida lidandets korståg. Ett exempel är mörkeralverna i Alaria som dyrkar Ektelth som sin gud. Med magisk makt som lockbete manipulerar guden dem att begå hemska rituella mord, allt för att så många som möjligt skall känna både psykisk och fysisk smärta. 

Alarias pina, Den Mörka GudenRedigera

Under Den Brinnande Eran var Ektelth oerhört engagerad i övergreppen på de dödliga. I centrala Ler'Doran skapade ärkedemonen ett eget helvete där miljontals alarier torterades till döds. Det var också här mörkeralverna kom till. I utbyte mot nåd och "förbättring" svor många alver trohet till Ektelth och deltog i tortyren av sina tidigare fränder.

Efter Rishtams svek var Ektelth ivrig att plåga förrädaren, och det sägs att det var Den Mörka Guden själv som föreslog Rishtams slutgiltiga straff. 

Nuvarande aktiviteterRedigera

Utöver sin "lek" med mörkeralverna lär Ektelth kontrollera minst två andra dimensioner, utöver sitt eget plan i Avgrunden. Den Mörka Gudens inflytande sprider sig dock ständigt genom multiversum och ingen vet hur mycket elände denna demonädling egentligen ligger bakom.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.