FANDOM


Rustning. ABS 4. vikt 4. STY 12. SMI 25.

Den som har på sig denna dräkt kan vid perfekta undmanövringar/blockeringar välja att få en gratis attack på fienden i stället för att automatiskt blockera nästa. En stor fjäderhatt utan några speciella förmågor medföljer.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.