FANDOM


Stickvapen. 1T12, STY 6, vikt 1. Ignorerar ABS. Kan fästas på ett avståndsvapen. Du kan, istället för att sparka, slå ett osplittat slag på stickvapen. Om fienden undanmanövrar eller träffas av bajonetten flyttas de bak ett steg.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.