FANDOM


Avgrundsdemoner eller "sanna demoner" är varelser från kaosdimensionen Avgrunden.

TillkomstRedigera

Avgrundsdemoner bildas i kaosdimensionens Virveln. Nästan alla avgrundsdemoner är manifestationer av "negativa" känslor såsom hat, vrede, rädsla, avund. Detta tros vara av två anledningar. För det första dödas de "positiva" demonerna snabbt av de andra, för det andra tros den rådande negativa känslostämningen i Avgrunden påverka bildandet av nya demoner.

BiologiRedigera

Avgrundsdemoner är i sin hemvärld inte fysiskt manifesterade utan rör sig en samling vilja, känslor och energi. Dock kan många ta form om de hamnar i en annan dimension. Lägre avgrundsdemoner tar oftast ofrivilligt formen av frånstötande bestar, medan högre avgrundsdemoner kan manifestera sig hur de vill, från allt mellan smådjur till människor till enorma monster.

BeteendeRedigera

De allra flesta avgrundsdemonerna är kaotiskt onda. De vill förgöra andra, orsaka lidande och expandera Avgrunden. De kan dock försöka uppnå dessa mål på vida varierande sätt då det finns många olika typer av avgrundsdemoner. Många lyder en högre avgrundsdemon eller en demonädling.


SamhälleRedigera

Många avgrundsdemoner rör sig fritt genom Avgrunden utan att vara bundna till någon annan. Flera av dimensionens plan styrs dock av pashor eller ädlingar. Samhällstrukturen kan variera brett mellan dessa plan. De flesta styrs totalitärt medan vissa är demokratier eller förstedömen.


De Sju PelarnaRedigera

De mäktigaste demonädlingarna i Avgrunden har en order kallad De Sju Pelarna. Även om deras mål inte alltid överensstämmer har de en pakt och krigar sällan mot varandra. De sju pelarna är en av de mäktigaste, om inte den allra mäktigaste, krafterna i multiversum.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.