FANDOM


Avgrunden, Kaosdimensionen eller Gerlfang på demonspråket, är en dimension som på något vis tycks smälta samman med de Grå Hallarna. Avgrunden är från början ett kaotiskt hav av känslor och energi men är i vissa områden fysiskt manifesterat vilket gör det möjligt, om än icke önskvärt, att besöka dimensionen. Dessa "fysiska plan" styrs ofta av den pasha eller demonädling som skapat planet.

Avgrunden är hem åt avgrundsdemonerna. Här skapas de ur Virveln, den delen av dimensionen som endast består av ren energi och känslor.

De Sju Pelarna är de informella härskarna över dimensionen. Även om de inte utövar full kontroll över alla plan är de mäktigast och mest organiserade, de flesta lyder dem.

ExpansionRedigera

Avgrunden tycks ständigt expandera in i Grå Hallarna. Äventyrare som återvänder från Grå Hallarna berättar ibland om att korridoren plötsligt börjat falla in i sig själv och de tvingats fly för att inte dras in i Virveln.

Denna expansion är inte begränsad till Grå Hallarna, utan har vid åtminstone två tillfällen spridit sig till andra dimensioner.


SuklierosRedigera

År 899 NE började havsnivån i dimensionen Suklieros sjunka. Först fem år senare förstod man att det var på grund av att en reva till en annan dimension, Avgrunden, uppstått långt ut i havet. Man upptäckte detta då flera skepp försvunnit eftersom revan växte allt snabbare ju mer den slukade. 909 NE hade revan nått bebodda ögrupper och man började frukta för hela dimensionens säkerhet. Tidiga försök att stoppa revans tillväxt var fruktlösa och kontinenten Rumanos södra kustlinje hann försvinna innan revan slutligen förseglades 911 NE av, utöver Suklieros skickligaste magiker, flera interdimensionellt ditkallade magiker såsom Astral, Malandar och Jnanamu.


BuremiaRedigera

Buremias reva växte betydligt snabbare än Suklieros. År 1182 NE började en bergskedja på den centrala kontinenten rasa samman, och kort därefter förlorade man kontakten med kringliggande länder. Revans tillväxt accelererade alltmer och innan en åtgärdsplan satts ihop slukades hela kontinenten. De sista evakuerande från de andra tre kontinenterna berättade om hur en virvlande mörkröd sfär syntes i horisonten. Alla portaler som riktas mot Buremia leder sedan sena 1183 NE till Avgrunden.


Status som "helvetet"Redigera

Avgrunden refereras ibland till som helvetet, och det spekuleras att de som dör hamnar där. Studier som gjorts där man följer nyligen dödas astralspår har dock inte visat på något samband med Avgrunden. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.