FANDOM


Pilbåge. 2T6 vikt 2 STY 20.

Den som blir träffad av bågen får en markör i sig. I början av turen hos en varelse som har en av dessa markörer i sig tar den 1T8 skada genom ABS per markör, sedan försvinner markörerna från den varelsen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.